Wat is er mis met een vrouwelijke paus?

Onder een hoge boog in een Romeins basiliek bevindt zich een mozaïek waarop vier vrouwelijke figuren staan afgebeeld. De heiligen Prudentiana en Praxedis, Maria Magdalena en een vierde vrouw waarvan men beweert dat zij bisschop Theodora moet zijn. Het opschrift luidt: Theodora Episcopa, hetgeen bisschop Theodora betekent. Echter is – in de loop van de tijd – getracht de ‘a’ deels uit te wissen door krassen over de glazen steentjes van het mozaïek te maken en hiermee de vrouwelijke uitgang (de mannelijke versie in het Latijn is episcopus) onleesbaar te maken.

Nog steeds wordt door katholieke theologen en Romeinse kunstgeleerden gediscussieerd. Volgens sommige theologen kan de titel Episcopa verwijzen naar de vrouw, weduwe of zelfs (in dit geval) moeder van een bisschop. Het is natuurlijk lastig toegeven dat iets eeuwen geleden prima was en tegenwoordig nog nauwelijks denkbaar.

Wat is er mis met een vrouwelijke paus?

Waar ging het mis?

Waar is het precies mis gegaan? In de vroege tijd was er blijkbaar geen sprake dat vrouwelijke priesters het symbolische brood en wijn bezoedelde. Zij leidden bij de eucharistie en gingen de gemeenten voor in eredienst.

Eeuwen later, in november 1992, stemde de Kerk van Engeland eindelijk over het vraagstuk van de vrouwelijke priester en werd er met een meerderheid van slechts TWEE stemmen besloten dat vrouwen tot priester konden worden gewijd. De stemmende mannen konden maar niet begrijpen dat het geen radicalisering van vrouwen betrof, maar hooguit een terugkeer wat in de vroegere jaren als heel normaal werd beschouwd.

Paus Franciscus

Bij gratie Gods is in Engeland uiteindelijk voor gestemd en sinds maart dit jaar (2022) heeft Paus Franciscus een nieuwe grondwet uitgevaardigd, waarin staat dat elke gedoopte katholiek, dus ook vrouwen en leken, bestuursfuncties binnen het Vaticaan mogen vervullen. Een benoeming moet wel worden goedgekeurd door de paus.

Paus Johanna

Volgens een mythe was er in 1099 een vrouwelijke paus, paus Johanna. Zij hulde zich in mannenkleding waardoor niemand haar sekse leek door te hebben. Echter, tijdens het afstijgen van haar paard, baarde zij een kind. Als straf werd ze met de voeten aan de staart van een paard vastgebonden en door het volk gestenigd.

Wat maakt mannen huiverig voor ons bestaan? Waar in de afgelopen honderden jaren is ‘men’ vrouwen gaan zien als onrein en/of onbekwaam? Wat is er voor nodig ons volledig te omarmen, de verschillen te accepteren én waarderen en in te zien dat juist door onze verschillen we met elkaar een prachtige balans vormen?

Meer informatie

Maak kennis met de meest bekende femdom lady: Cleopatra
De moeilijke strijd om gelijkwaardigheid, wat kan je doen?
Vooroordelen Femdom ontrafeld

Bronvermelding

© afbeelding: 123rf.com

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *