Over het onderdrukken en vereren van de vrouw

Al eeuwenlang wordt geprobeerd, veelal vanuit diverse godsdiensten de vrouw te onderdrukken en zelfs haar seksuele plezier te ontnemen. De haat – of misschien is het angst – naar vrouwen ging zelfs zover, dat de middeleeuwse kerk het idee had dat een vrouw die werd verkracht, niet alleen verantwoordelijk was voor het uitlokken van deze daad tegen haarzelf, maar ook voor het verloren gaan van de ziel van de verkrachter, waardoor zij zou moeten boeten op de Dag des Oordeels.

Waar komt deze vrouwenhaat – of is het vrouwenangst – vandaan? Waarom zijn vrouwen in de ogen van bepaalde mannen, een bedreiging?

Over het onderdrukken en vereren van de vrouw

Onderdrukken en verketteren van de vrouw

Door de eeuwen heen is er, naast verkettering (denk bijvoorbeeld aan de heksenjacht) ook verering van de vrouw geweest, veelal door “geheime” genootschappen. Als je goed om je heen kijkt, zie je genoeg symbolen die verering van de vrouw verraden. Kijk bijvoorbeeld naar de Franse lelie, Fleur de Lis, welke in veel kerken en kathedralen te zien is. Er is niet heel veel fantasie nodig om in de Franse lelie de (gespiegelde) geslachtsorganen van de vrouw te ontdekken. En weet je dat ook de clitoris – vaak aangeduid als roos (rose/eros) – een veel gebruikt symbool is?

Heb je er wel eens bij stilgestaan dat de clitoris het enige menselijke orgaan is, dat uitsluitend aanwezig is voor het verschaffen van genot? De man moet zijn genotsorgaan immers delen met functies als voortplanting en urineren. In veel godsdiensten is het plezier aan seksualiteit van vrouwen aan banden gelegd, terwijl ons lichaam juist is gemaakt om van seksualiteit te genieten. Hoe zou iets slecht kunnen zijn, terwijl we er juist voor ontworpen zijn?

Op een voetstuk!

Tegenstanders beweren dat het ook bij de vrouw gaat ter bevordering van de geslachtgemeenschap (en dus voortplanting) maar als je daar goed over nadenkt, is dat onzin. Om tot geslachtgemeenschap te komen is het vooral belangrijk dat lustgevoelens worden opgewekt (aan het begin van de gemeenschap), terwijl het orgasme pas aan het einde plaatsvindt. Volgens de Duitse filosoof Peter Sloterdijk draait de hele wereld om het vrouwelijke orgasme en zou de vrouwelijke seksualiteit op een voetstuk moeten worden gezet. Volgens hem is het plezier van de vrouw juist essentieel voor de menselijke beschaving.

Peter Sloterdijk is niet de enige. Barbara Newman (Northwest University Pennsylvania USA) stelt in haar onderzoek naar de stellingen van de grote magiër Hendrik Cornelius Agrippa (1486-1535):

Niemand die niet volkomen blind is kan het ontgaan dat God alle schoonheid die de hele wereld vermag voort te brengen heeft bijeengebracht in de vrouw, zodat de hele schepping door haar wordt verblind en haar liefheeft en vereert onder vele namen.

…zelfs een welwillende lezer zou zich kunnen afvragen of Agrippa opriep tot een Kerk die blind is voor geslachten en mannen en vrouwen gelijke kansen biedt of tot een vorm van vrouwenverering.

Meer informatie

De historie van de hoge haken
Maak kennis met de meest bekende femdom lady: Cleopatra
Wat is Femdom?
De historie van Femdom

Bronvermelding

© afbeelding: 123rf.com